TOYOTA HOLUX REVO CNG/NGV

TOYOTA HILUX REVO CNG/NGV 

  พลังงานทางเลือก ประหยัด ปลอดภัย แข็งแกร่ง ทนทาน
 ติดตั้งได้ทั้งรถกระบะ 4 ประตู,รถกระบะแคป, กระบะตอนเดียว
มีรถเลยไม่ต้องรอเฉพาะบางรุ่น

Toyota Hilux Revo CNG/NGV Single Cab
(เครื่อง J เกียร์ธรรมดา) รถตอนเดียวToyota Hilux Revo CNG/NGV Smart Cab  
(เครื่อง J  เกียร์ธรรมดา) รถสมาร์ทแค๊ป 

Toyota Hilux Revo CNG/NGV Double Cab
(เครื่อง E เกียร์ธรรมดา) รถดับเบิ้ลแค๊ป(4 ประตู) 


ราคา TOYOTA HILUX REVO CNG/NGV
กระบะปิคอัพเพื่อการบรรทุกพาณิชย์ คุ้มค่า...คุ้มราคา... ขนาดของกระบะ กว้าง 1,800 มม. ยาว 2,700 มม. และสูง 378 มม. กว้างกว่ากระบะทั่วไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์


เงื่อนไขการจองรถ สำหรับการจัดไฟแนนซ์

1. เลือกรุ่นรถที่คุณต้องการ หรือ ไปดูรถที่ บริษัท
2. โอนเงินเพื่อจองรถ มาที่ บ. จำนวน 5,000 บาท(ส่วนเพิ่มจ่ายวันออกรถ)
3. Fax. หรือ ส่งอีเมล์ หลักฐาน การโอนเงินจอง + สำเนาบัตรประชาชนคนซื้อ มาที่ บริษัท
4. เจ้าหน้าที่ นัดวันเพื่อไป ทำสัญญา และเก็บเอกสาร จากลูกค้า
5. อนุมัติ รับรถได้ค่ะ


เอกสารสำหรับการทำสัญญา ผู้ซื้อ/ ผู้ค้ำ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
4. รายการเดินบัญชี สมุดบัญชีธนาคาร 6 เดือนย้อนหลัง
(ผู้ซื้อ/ผู้ค้ำ ควรมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไปหรือ 2 เท่า ของค่างวด) 


สนใจจองรถ และต้องการโอนเงินจองเพื่อทำสัญญา
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพา
0987415141, 0628247942 email : easyeasy88@gmail.com